Ogrodzenia


W ofercie naszej firmy posiadamy również usługi w zakresie kompleksowej budowy ogrodzeń z gotowych elementów betonowych oferowanych przez firmę Kost-Bet.

Zasady i zakres współpracy:

- kontakt telefoniczny lub mailowy z klientem i umówienie terminu spotkania

- spotykamy się z Państwem na terenie inwestycji, gdzie wykonujemy wymiarowanie linii ogrodzenia, omawiamy szczegóły techniczne planowanej budowy oraz termin realizacji

- następnie wykonujemy szkic wstępny fundamentów, na podstawie którego przedstawiamy Państwu wstępny kosztorys inwestycji zakładający nadwyżkę materiału

- po akceptacji kosztorysu tworzymy wizualizację ogrodzenia, którą wysyłamy pocztą elektroniczną.

- omawiamy ewentualne poprawki i korekty, a następnie umawiamy termin realizacji inwestycji.

- po zakończeniu prac dokonujemy ich odbioru wraz z klientem.